Rekisteriseloste

Haituva.fi rekisteriseloste

Tämä on Haituva.fi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.04.2020. Viimeisin muutos 28.04.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Haituva.fi/ Sunstore Trading Oy, Pirttimäentie 10, 41230 Uurainen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Oskari Moisio, Haituva.fi
Sunstore Trading Oy, Pirttimäentie 10, 41230 Uurainen
postipalvelu@haituva.fi

3. Rekisterin nimi

Haituva.fi asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja tietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tietojen käsittelylle on henkilön vapaa-ehtoinen suostumus liittyä uutiskirjeemme tilaajaksi. Tietojen käsittelyn tarkoitus on suoramarkkinointi sähköpostitse.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Sukupuoli, Suoramarkkinointilupa, Liittyjän IP osoite ja liittymisen ajankohta, Asiakkaan ilmoittamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sponsoroimiimme kilpailuihin osallistumisen yhteydessä. Tiedot lisätään rekisteriin, jos käyttäjä on kilpailuun osallistumisen yhteydessä ilmoittanut halukkuutensa vastaanottaa markkinointiviestintää Sunstore Trading Oy:ltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei koskaan luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) milloin tahansa. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteristä pääsee poistumaan välittömästi myös klikkaamalla markkinointiviesteissä olevaa linkkiä, jonka jälkeen tiedot poistuvat rekistereistämme.